stays

Poligraphic bentuk

Perjanjian pengguna

Dokumen ini "Perjanjian pengguna" adalah tawaran " penginapan "(selanjutnya — "administrasi"), untuk menyelesaikan kontrak pada segi Perjanjian yang ditetapkan di bawah.

1. Umum Pengguna perjanjian

1.1. Berikut terma dan definisi memohon untuk dokumen ini dan menyebabkan atau berkaitan hubungan Pihak:

 • a) Platform — perkakasan dan perisian bersepadu dengan Pentadbiran Tapak;
 • b) Pengguna adalah semula jadi yang mampu orang yang telah bergabung dengan Perjanjian ini dalam kepentingan sendiri atau bertindak atas nama dan dalam kepentingan badan hukum diwakili oleh dia.
 • C) Pentadbiran Tapak/ Situs — situs Internet host dalam domain stays.site dan domain.
 • d) Perkhidmatan — satu set perkhidmatan dan lesen disediakan untuk Pengguna menggunakan Platform.
 • e) Perjanjian — perjanjian ini dengan semua penambahan dan perubahan.
 • 1.2. Anda menggunakan Perkhidmatan di mana-mana jalan dan di mana-mana bentuk dalam diisytiharkan fungsi, termasuk:

 • melihat bahan yang disiarkan di Laman web;
 • pendaftaran dan / atau kebenaran di Laman web,
 • posting atau memaparkan di Laman web apa-apa bahan-bahan, termasuk, namun tidak terbatas untuk: teks-teks, pautan teks hiper, imej, audio dan video, dan/atau maklumat lain,
 • mewujudkan kontrak pada ketentuan Perjanjian ini selaras dengan ketentuan artikel 437 dan 438 Saudara kod Persekutuan rusia.

  1.3. Dengan mengambil kesempatan dari mana-mana di atas peluang untuk menggunakan Perkhidmatan, anda mengkonfirmasi bahwa:

 • a) Membaca syarat Perjanjian ini sepenuhnya sebelum menggunakan Perkhidmatan.
 • b) Menerima semua segi Perjanjian ini sepenuhnya tanpa pengecualian dan sekatan di pihak anda dan setuju untuk mematuhi dengan mereka atau berhenti menggunakan Perkhidmatan. Jika anda tidak setuju dengan syarat Perjanjian ini atau tidak mempunyai hak untuk memasuki kontrak berdasarkan pada mereka, anda harus segera berhenti menggunakan apa-apa Perkhidmatan.
 • C) Perjanjian (termasuk apa-apa bahagian) boleh diubah oleh Pentadbiran tanpa apa-apa notis khas. Versi baru Perjanjian akan masuk ke dalam kuasa dari saat penempatan di laman web Pentadbiran atau bawa ke perhatian Pengguna dalam satu bentuk mudah, kecuali jika tidak disediakan oleh versi baru Perjanjian.
 • 2. Umum Service

  2.1. Penggunaan fungsi Perkhidmatan adalah dibenarkan hanya selepas Pengguna telah didaftarkan dan diberi kuasa di Laman web ini sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Pentadbiran.

  2.2. Teknikal, organisasi perdagangan segi menggunakan Perkhidmatan, termasuk fungsinya adalah untuk disampaikan Pengguna oleh berasingan posting di Web atau dengan memberitahu Pengguna.

  2.3. Itu masuk dan kata laluan yang dipilih oleh Pengguna adalah perlu dan maklumat yang mencukupi untuk Pengguna untuk mengakses Situs. Pengguna tidak mempunyai hak untuk memindahkan masuk dan kata laluan kepada pihak ketiga, beruang tanggung jawab penuh untuk keselamatan mereka, bebas memilih cara penyimpanan mereka.

  3. Batasan

  oleh Menyetujui syarat ini Pengguna perjanjian, anda memahami dan mengakui bahawa:

  3.1. Ketentuan undang-undang perlindungan pengguna adalah tidak berkenaan untuk hubungan Pihak pada menyediakan Perkhidmatan ini secara percuma.

  3.2. Perkhidmatan disediakan untuk digunakan dalam tujuan maklumat dan hiburan di "seperti ini", itu Pengguna tidak diberikan apa-apa jaminan yang Perkhidmatan akan memenuhi semua keperluan Pengguna; perkhidmatan akan terganggu, tepat pada masanya, selamat atau bebas dari kesalahan; keputusan yang boleh diperoleh daripada menggunakan Perkhidmatan akan tepat atau dipercayai; kualiti apa-apa produk, dan Kandungan yang diperolehi menggunakan Perkhidmatan akan memenuhi jangkaan Pengguna; semua kesilapan dalam kandungan dan/atau perangkat Perkhidmatan akan dikoreksi.

  3.3. Kerana Perkhidmatan sedang dalam proses sentiasa menambah dan mengemas fungsi baru, membentuk dan sifat perkhidmatan yang disediakan mungkin berubah dari waktu ke waktu tanpa notis untuk Pengguna. Pemegang hak mungkin, budi bicara, menamatkan (sementara atau tetap) menyediakan perkhidmatan (atau apa-apa fungsi individu dalam perkhidmatan) untuk semua Pengguna pada Umumnya atau untuk anda khususnya tanpa notis.

  3.4. Pengguna tidak mempunyai hak untuk bebas atau dengan penglibatan pihak ketiga:

 • salinan (menghasilkan) di mana-mana bentuk dan di mana-mana cara yang program komputer dan pangkalan data termasuk Dalam perkhidmatan Rightholder, termasuk mana-mana unsur-unsur mereka dan Kandungan, tanpa mendapat keizinan pemilik mereka;
 • membongkar teknologi, meniru, menyusun, membuka, menyahsulit, dan melakukan yang lain tindakan yang sama dengan Perkhidmatan;
 • membuat perisian produk dan / atau perkhidmatan menggunakan Perkhidmatan ini tanpa mendapatkan izin dari pihak Pemegang hak cipta.
 • 3.5. Jika anda menemukan kesalahan-kesalahan dalam Perkhidmatan atau dalam kandungan yang disiarkan di atasnya, sila beritahu Rightholder di alamat yang dinyatakan dalam butir-butir atau berasingan di Laman sokongan.

  3.6. Dalam keadaan apapun, itu liabiliti Rightholder adalah terhad untuk 1 000 (salah satu ribu) rubles dan ditugaskan untuk dia hanya di hadapan rasa bersalah dalam tindakan.

  4. Pemberitahuan

  4.1. Pengguna bersetuju untuk menerima maklumat mesej elektronik (selanjutnya — "pemberitahuan") dari Rightholder ke alamat e-mail dan/atau pelanggan nombor telefon dinyatakan oleh anda apabila bekerja dengan Perkhidmatan.

  4.2. Rightholder mempunyai hak untuk menggunakan pemberitahuan untuk memberitahu Pengguna tentang perubahan dan ciri-ciri baru Perkhidmatan, tentang perubahan dalam Perjanjian atau Wajib dokumen-dokumen yang dinyatakan di dalamnya, serta untuk surat berita maklumat atau pengiklanan alam.

  5. Syarat-syarat lain

  daripada 5,1. Ini Perjanjian pengguna, prosedur untuk kesimpulan dan pelaksanaan, serta isu-isu yang tidak dikawal oleh Perjanjian ini, dikawal oleh undang-undang Persekutuan rusia.

  5.2. Semua pertikaian di bawah perjanjian atau berkaitan dengan Itu adalah subjek untuk pertimbangan di mahkamah di lokasi Rightholder sesuai dengan prosedur undang-undang Persekutuan rusia.

  5.3. Perjanjian ini boleh diubah atau ditamatkan sepihak dengan para Pemegang hak cipta tanpa notis untuk Pengguna dan tanpa pembayaran apa-apa pampasan dalam hal ini.

  5.4. Semasa versi Perjanjian ini disiarkan Di laman web Pemegang hak cipta dan yang ada di Internet http://stays.site.

  Meninggalkan permintaan

  pankovskaya str., 6B, Kiev, 01033

  +38 044 232 6548

  Lot 14083, Jalan Kuchai Lama, 58200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

  +60 19-335 9954